Biển quảng cáo 2015

Xu hướng biển quảng cáo 2015

Nhìn lại thị trường quảng cáo năm 2014 đã có những bước đột phá từ nhu cầu người dùng cũng như là sự thay đổi của các đơn vị quảng cáo. Chúng ta có thể có những gạch đầu dòng cho vấn đề trên như:

Về giá thành, tuy mới chỉ mấy tháng đầu năm mà mức giá đang được hạ thấp dưới mức sàn. Ta có thể ví dụ như Ốp Alu từ 500k – 600k thì nay 400k-450k, in bạt Hiflex từ 200k nay còn 150k… Quảng cáo cũng đang tìm dần đến sự bão hòa về giá. Và điều đương nhiên người được hưởng lợi nhiều nhât đó là khách hàng sử dụng dịch vụ.

Mức phủ sóng thì biển quảng cáo giờ cũng đã trở lên bình thường không còn gì la xa xỉ nữa. Mức đầu tư về nhà xưởng cũng đã được đầu tư.