Quảng cáo mùa nắng nóng….

Thi công quảng cáo mùa nắng nóng của thợ Quảng Cáo.

Thời tiết nóng nực thế này 40-45độC mọi người sẽ chọn vị trí an toàn trong nhà điều hòa hơn là ra người trời. Vậy mà những người thợ Quảng cáo vẫn miệt mài thi công những tấm biển quảng cáo, cho ra những biển quảng cáo đẹp và góp phần làm đẹp cho mỹ quan đô thị và đất nước.