Biển báo cấm hút thuốc No smoking

150 

Biển báo cấm hút thuốc trong nhà máy

Mã: CHT-05 Danh mục: