Biển chỉ dẫn restroom lấy ngay

350 

Biển nhà vệ sinh toilet phát sáng

Kích thước: 16x30cm

Led trắng, xanh, vàng…