Biển thay đổi nội dung tòa nhà

1,200 

Biển trượt ngang nội dung, thay đổi nội dung công ty trong tòa nhà

kích thước: 40x60cm