Category Archives: slide

Cách chọn LED tốt – Rẻ – bien led gia re

Thị trường biển LED, biển quảng cáo bien led gia re ngay nay đang phát triển và phổ biến.  Nhìn  lại thị trường cách đây 4 -5 năm thì biển LED nó như một mặt hàng xa xỉ. Nó có mức chi phí rất cao so với các biển cùng họ như: biển bạt, biển […]