Biển chữ nổi

Chữ nổi làm bằng Alu, Mica, Inox… làm tên công ty hoặc quảng cáo cho cửa hàng…