Biển LED 7 thanh hiển thị số đếm, bảng tỷ giá vàng… 2019

Nhu cầu các nhà xưởng, cơ quan cửa hàng hiên nay cũng rất cao. Thì thời buổi công nghệ phát triển, cần một đinh mức chung để giám sát mọi người, công nhân… Thật vậy nó là nhu cầu các nhà xưởng, văn phòng.. hiện nay đang đặt rất nhiều biển led 7 thanh hiển thì số đếm. ngày giờ để thúc đấy công nhân cũng như có thước đo đánh giá chung.

Biển led 7 Thanh hiển thì số đếm, mỗi ngày tự nhảy lên một số giúp đơn vị biển được ngày mà các bạn cố gắng. Hoặc cả xưởng sản xuất để biết thời gian bắt đầu khi vào kết thúc tiến độ

Biển led 7 thanh hiển thị số đếm lập trình theo yêu cầu.

Bạn có thể lập trình hiển thị số liệu trên bảng theo yêu cầu riêng. Như mỗi ngày tự động nhảy 1 số, nhảy số keo quy trình…

Biển led hiển thị số đếm

Biển led hiển thị số đếm

Biển led 7 thanh hiển thị ngày tháng, hiển thị giờ