Biển LED tranh kính

Biển LED dùng hắt sáng tranh kính trong các siêu thị, nơi trưng bày sản phẩm, trong thanh máy… Tạo những đặc trưng và trang trí thẩm mỹ cao.