Biển Ma trận 1 màu

Biển Ma trận thường dùng những nơi thường hay thay đổi nội dung. Như các văn phòng, bệnh viện, trường học, cổng trào, trạm xe buyt… Tuổi thọ biển Matran thường cao hơn so với biển thông thường

+