bảng menu đen khung gỗ

1,200  700 

Bảng Menu đen khung gỗ Sồi cao cấp

Kt: 120x60cm