Biển trượt thay đổi nội dung phòng họp

250 

Biển trượt ngang thay đổi nội dung

Với nhiều kích thước khác nhau

kích thước: 10x28cm, 15x30cm, 25x35cm

 

Mã: BT-05 Danh mục: