Biển tên phòng trượt ngang

180 

Biển trượt ngang thay đổi nội dung

Kích thước: 10x25cm

Thanh trượt được kết hơp thêm