Biển chỉ dẫn gỗ khu nghỉ dưỡng

350 

Biển chỉ hướng gỗ khu nghỉ dưỡng, homestay

Sơn chống thấm, chống mốc

Kích thước: 12x55cm