Biển chức danh nhân viên để bàn

350 

Biển chức danh đẻ bàn bằng gỗ

Mặt đồng ăn mòn

kích thước: 12x25cm

Phong cách hiện đại, truyền thống