Biển chức danh đặt bàn gỗ nguyên khối 2020

350 

Biển chức danh giám đốc đăt bàn

Chất liệu gỗ Thông

Kim loại in UV cao cấp

KT: 28x9cm