Biển số phòng khách sạn sáng led

    850 

    Biển số phòng khách sạn, Hotel, Resort, Homestay…

    Chất liệu Mica phát sáng LED

    Kt: 9x35cm