bảng menu đen khung gỗ

1,200.00 700.00

Bảng Menu đen khung gỗ Sồi cao cấp

Kt: 120x60cm