Kệ menu gỗ khổ A5 để bàn đẹp

99 

  • Chất lliệu làm kệ bằng gỗ Thông, gỗ sồi
  • Kích thước phần in vừa khổ A5
  • Sơn màu PU chống thấm chống nước
  • Phủ sơn màu theo yêu cầu duyệt trước khi sơn đồng loạt