Biển chức danh để bàn mẫu mới nhất.

350 

Mẫu biển tên chức danh

Kích thước: 9x28cm

Chất liệu gỗ Thông dầu tự nhiên

Gỗ nguyên khối tam giác