Biển nhà vệ sinh nam nữ sáng

350 

  • Chất liệu mặt nhôm xước khắc CNC
  • Mica trong 10ly dẫn sáng.
  • Bộ đổi nguồn kèm theo
  • Làm nhiều nhận mức giá rẻ hơn
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo