Biển phòng bằng gỗ đẹp trường học

850 

Biển chỉ dẫn phòng hiệu trưởng, giáo viên

Chất liệu gỗ Thông, Sồi’

Cắt khoét âm theo thiết kế

Kích thước:8x30cm