Biển LED Salon tóc – Cây Kéo Vàng

Biển LED Salon tóc nhà tạo mẫu tóc Lý Hạo Phương

 

Nhà tạo mẫu tóc Lý Hạo Phương người đã đặt giải nhất ” Cây Kéo Vàng 2014″